Grunden för vår verksamhet

Skellefteå FF vill genom fotboll stärka regionen och därmed bidra till att Skellefteå blir en bättre plats att bo och verka på. Vi vill skicka ut tydliga signaler om att Skellefteå erbjuder en aktiv och meningsfull fritid, vilket är en grundförutsättning om vi tillsammans skall lyckas med målsättningen att öka innevånarantalet i Skellefteå under de kommande åren.

Passion för fotboll

Fotboll spelas överallt och dess varumärke är erkänt världen över. Det är också den idrott som i Sverige har flest utövare oavsett kön. Idag är mer än var tredje ungdomsaktivitet fotbollsrelaterad. Passionen för fotboll är stark. Människor som söker sig hit lockas av en god livskvalitet. Fotboll är för många synonymt med just detta.

Fotboll bedriver Skellefteå FF på alla nivåer och i alla åldrar. De yngsta barnen börjar vid 5-7 års ålder. Vår verksamhet är en avgörande faktor för att behålla flertalet av dessa inom idrott och ge bra förutsättningar till en god hälsa. Inte endast inom vår förening, utan också genom omfattande samarbeten med andra fotbollsföreningar i bygden.

Skellefteå FF erbjuder en trygg verksamhet med bra utbildning för barn, ungdomar och elitsatsande. All verksamhet föreningen bedriver utgår från bredden och leder fram till elit. Vi vill tillsammans med våra medlemmar, sponsorer och publik känna glädje och stolthet över att bidra till utvecklingen av unga fotbollspelare och individer. Fotbollsvänner och föräldrar ska veta att Skellefteå FF med omsorg bedriver en verksamhet förankrad i nuet, med framtiden som destination. I ett större perspektiv stimulerar detta fotbollen i vår region.

Tillsammans är vi starka

Vi vill i samarbete med våra medlemmar, supporters och sponsorer fortsätta stärka Skellefteå som varumärke. Detta vill vi göra genom att erbjuda fotboll i en förening som ger både nya och gamla medborgare tillhörighet, motion, gemenskap, engagemang samt integration mellan individer och grupper. Föreningens åtaganden skall vara en av de orsaker som attraherar våra befintliga och framtida innevånare. Genom att bidra till vår verksamhet ger man regionens medborgare en möjlighet att delta i en attraktiv och intressant fritid.