SKELLEFTEÅ FF VILL ATT BYGDENS UNGDOMAR SKA HA BRA MÖJLIGHETER ATT VÄXA SOM INDIVIDER, KÄNNA TRYGGHET OCH HA FÖRSTÅELSE FÖR SINA MEDMÄNNISKOR.
DÄRFÖR LÄGGER VI FOKUS PÅ HELA SPELAREN.

HELA SPELAREN
HELA SPELAREN är ett projekt med många syften. Men framför allt vill vi ge deltagarna verktyg att möta livet oavsett utmaning.

Vi pratar om etik och moral. Vi pratar drogfrihet. Vi pratar om vad integration är, hur viktig den är, och hur just jag kan bidra. Vi pratar om hur vi motverkar mobbing och istället stöttar samt inkluderar varandra, Vi pratar om värdet av ett liv oavsett ålder, kön, etnicitet, kultur, eller sexuell läggning. Vi pratar om att ledarskap smittar av sig, och vad det innebär att vara en bra förebild.

Alla är lika. Men också olika.

SKELLEFTEÅ FF – FOTBOLL OCH FRAMTID
Vi tror att Skellefteå FF kan bli bättre på fotbollsplanen samtidigt som vi jobbar för ett bättre Skellefteå med ökad tolerans, optimism och trygghet. HELA SPELAREN tar den ansatsen.

HELA SPELAREN är ett projekt som finansieras med hjälp av Allmänna Arvsfonden.

 

Kontakta oss för mer information. Vänligen,

STEFAN HULTMAN / SKELLEFTEÅ FF

070-517 54 58
stefan.hultman@skellefteaff.se