Värdegrundsarbete

Vi tror att vi behöver fler förebilder för våra unga. Fler människor som engagerar sig. Fler människor som bryr sig om sina medmänniskor.

Vi tror att Skellefteå kan bli bättre på fotbollsplanen samtidigt som vi jobbar för ett bättre Skellefteå med ökad tolerans, optimism och trygghet. Vi vill ta ställning och tycker att vi som föreningen har en utmärkt plattform för att nå ut med vårt budskap och arbeta värdegrundsorienterat med ungdomar.

Skellefteå FF

Skellefteå FF är en förening som kännetecknas av höga sportsliga ambitioner och ett stort driv.  Vårt mål är fastställt – att ta elitfotboll till Skellefteå. På vägen dit vill vi bidra till vår bygd. Skellefteå FF vill med fotboll stärka regionen. Vi arbetar aktivt med förebyggande insatser för att våra ungdomar ska växa upp med goda förutsättningar och i framtiden kunna bidra till samhällsutvecklingen. Vi ser till Hela Spelaren.

Hela Spelaren

Skellefteå FF är en förening som kännetecknas av höga sportsliga ambitioner och ett stort driv.  Vårt mål är fastställt – att ta elitfotboll till Skellefteå. På vägen dit vill vi bidra till vår bygd. Skellefteå FF vill med fotboll stärka regionen. Vi arbetar aktivt med förebyggande insatser för att våra ungdomar ska växa upp med goda förutsättningar och i framtiden kunna bidra till samhällsutvecklingen. Vi ser till Hela Spelaren.