granströmtillwebb

”Företag utan värdegrund är framtidens förlorare”

postad i: Nyhet 0

Det här är en krönika av klubbchef Mattias Granström som var med i vårt fotbollsmagasin. Du kan läsa resten av vårt magasin här. 

CSR eller Corporate Social Responsibility kan översättas till ”Företagens ansvarstagande i samhället”. Konkret innebär det att företag på ett aktivt sätt tar egna initiativ för att engagera sig i samhället i olika former. Oftast innebär det att man stöttar organisationer eller föreningar som själva driver någon typ av projekt kanske mot grupper i samhället som har en utsatt position och kan behöva extra stöd.

 Tittar vi söderut i vårt avlånga land så är det nästan så att du är chanslös som idrottsförening i jakten på samarbetspartners om du inte bedriver någon form av CSR- projekt. Samarbetspartners och sponsorer som för idrottsföreningar är livsnödvändiga för att bedriva sin verksamhet.

 Företag som tar ansvar

De företag som har anammat CSR har oftast en väl genomtänkt strategi för hur man väljer att stötta föreningar, organisationer och aktiviteter. Motivering till denna strategi är att kunna påverka hur man vill uppfattas, aktivt jobba med sitt varumärke och vara med att bygga sin stad. För att förknippas på ett positivt sätt på marknaden, bland kunder och anställda.

Borde inte alla företag vilja vara en aktör som har ett hållbarhetstänk och en trovärdighet som backar upp det?Svaret på den frågan borde vara väldigt enkel! JA!.

Skellefteå expanderar

Skellefteå står inför en expansion som jag inte tror vi riktigt förstått konsekvenserna av än. Vi har Europas största industrietablering på gång genom Northvolt. Behovet av personal, boende, fritidssysselsättning, skola, vård och omsorg kommer vara nyckelfaktorer för att vi ska kunna växa.

 Just att attrahera personal, att få behålla personal och bidra till samhällsnyttan i Skellefteå kommer vara extra viktigt för de av Skellefteås företagare som vill fortleva. Att göra gott för samhället underlättar att behålla personal men även attrahera anställda. Således kommer företagets varumärke/image vara otroligt viktig för att lösa sin kompetensförsörjning. Vilket gör att företagens förmåga att skapa positiva känslor kring sitt varumärke kommer bli avgörande för att kunna dra nytta av den ekonomiska tillväxt som gissningsvis kommer i vårt område och region.

Värdegrundsarbete i praktiken

Vi i Skellefteå FF har sedan ett antal år jobbat med att förstärka vår identitet och jobba med att fylla vårt varumärke med saker som vi tror på. Hösten 2017 gjorde vi ett värdegrundsarbete i hela föreningen där vi tydliggjorde vad vi står för. 2019 skapade vi en metod via vår aktivitet ”Samhällsinsatsen” för att förverkliga vår värdegrund. Tanken är att vår värdegrund INTE bara ska vara fina ord som finns med i något dokument. Det är med handlingarna vi visar att vår värdegrund är äkta och genuin. Den inställningen borde alla aktörer ha som säger sig arbeta med ett värdegrunds- eller hållbarhetstänk. 

Under våren 2020 var tanken att vi skulle genomföra 504 timmar i fyra olika aktiviteter som vi kallar Samhällsinsatsen. En del av Samhällsinsatsen kan ni läsa om i tidningen. Dock blev det pausat under våren på grund av pandemin. Till det har vi dessutom engagerat en psykolog i föreningen för våra medlemmar, aktiva, ledare, föräldrar, anställda för att jobba och bemöta psykisk ohälsa. Dessutom jobbar vi givetvis med att förbättra vår kärnverksamhet fotboll där vi drömmer och jobbar för att spela så högt upp vi kan i seriesystemet.

Vill företagen vara med?

Med vår satsning som egentligen bestod av att jobba med vår värdegrund så fann vi snabbt att vi faktiskt jobbar med CSR-projekt och tänkte att detta borde vara något som företagen i Skellefteå vill vara med på. Att företagen vill vårda sitt varumärke och vara en aktörer som verkar för ett positivt och hållbart Skellefteå.

Som klubbchef är jag offensiv och såg till att föreningen rekryterade en person som skulle jobba dedikerat åt vårt CSR-projekt då det kräver planering och projektledning. Jag tänkte att rimligtvis borde företagen här uppe ha samma tänk som finns söderut. Utfallet har väl inte riktigt motsvarat våra förväntningar. Givetvis har några av Skellefteås företag hoppat på men inte i den omfattning vi trodde. Spontant känns det som att många företag i regionen fortfarande inte har tagit hänsyn till CSR i sin strategi kring hur varumärke ska synas och vad/vem man vill förknippas med.

Genomslag runt om i Sverige

Vi måste också se oss själva i spegeln. Är vi otydliga i vår presentation och insäljning? Finns det mer vi kan göra för att nå fram? Vi lyssnar gärna på synpunkter. Med det sagt; Det är anmärkningsvärt hur positivt våra CSR-projekt uppfattas av andra föreningar utanför Skellefteå. Att företag som tänker etablera sig i här aktivt söker upp oss – Skellefteå FF – när det letar CSR-projekt och en förening med en tydlig värdegrund.  

Vi hoppas att företag ser vikten av det arbete Skellefteå FF gör, och lever sin egen värdegrund så det inte bara blir vackra ord på ett fint papper. 

 

Lev & må, Skellefteå

 

Mattias Granström

Klubbchef

Skellefteå FF