SAM 0657

Fotbollslekis för ett hållbart idrottande – hela livet

Det är torsdag och vi befinner oss i Norrhammarskolans gympasal. klockan är strax efter 18 och ett 30-tal barn i åldern 4-5 år håller i gång vid olika stationer i gympasalen.

Det är fotbollslekis. Skellefteå FF:s verksamhet för de allra yngsta. Ett sätt att erbjuda rörelseglädje, fysisk aktivitet, koordinationsträning och lek med boll på ett lättsamt sätt.

På sommaren håller man till på Norrvalla, men under våren och vintern är det gympasal som gäller.

– Fotbollslekis är en fantastisk rolig verksamhet som baseras på ett stort engagemang från föräldrarna. Under varje träning får vi vara med om både skratt och gråt. På det stora hela är det en väldigt positiv upplevelse, säger David Berthelsen, ungdomsansvarig i Skellefteå FF.

Stillasittande ökar i samhället och går allt längre ner i åldrarna. internationella riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn från fem år ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag i genomsnitt, men trots rekommendationen är det få barn som når upp till detta. Fotbollslekis kan vara ett sätt att få en lättsam ingång till idrottande från tidig ålder.

SAM 0624

SAM 0625

– Oftast arbetar med stationer. Vi strävar alltid efter att bollen ska vara med på de olika stationerna. Det är också viktigt att vi får med motorik och koordination med tanke på deltagarnas unga ålder.

– En station brukar vara spel. Andra stationer kan vara lekar där man samtidigt driver runt en fotboll. En station vi har kört här i gympasalen har varit som en liten hinderbana med balans på en bänk, klättring i ribbstolarna, med ett skott mot mål som avslutning.

Fotbollslekis har träning en gång i veckan. Kostnaden är 600 kr i deltagaravgift och 300 kr i medlemsavgift. 900 kr för ett helt år. Inte speciellt dyrt i jämförelse med andra aktiviteter. I år vänder sig fotbollslekis mot de födda 2016 och 2017. Nästa år blir det för de födda 2017 och 2018, medan de födda 2016 blir en egen träningsgrupp.

– Det är också kul att få vara barnens första kontakt med föreningsidrotten och förhoppningsvis kunna vara en positiv sådan, säger David Berthelsen.