MattiasOArne4

Ordförande och Klubbchefen har ordet

postad i: Nyhet 0

Detta är en krönika som är en del av vårt fotbollsmagasin. Läs hela vårt magasin genom att klicka här. 

Under vintern har det varit mycket skriveri i Norran och snack fotbollsintresserade emellan kring fotbollen i Skellefteå. Snacket har bland annat handlat om lag som har lagts ner, att det är brist på tränare, försöken till tydligare elitsatsningar på damsidan som har gjorts och att enligt vissa är elitsatsning ett hot mot breddverksamhet. Det har också varit föreningar som har synpunkter på varandras verksamheter. Fotbollen som är klart största idrottsverksamheten inom Skellefteå kommun upplevs inte ha en tydlig struktur.

Var står Skellefteå FF? Vi vill här försöka klargöra var Skellefteå FF idag står och också förklara vilken målsättning vi har, det vill säga vilken väg vi vill vandra.

Ungdom
Vi har en breddverksamhet där alla pojkar och flickor i åldrarna 7-15 år bjuds in att delta. Alla är välkomna. Till detta har vi ett fotbollslekis som riktar sig till barn i åldrarna 5-6 år där leken med boll står i centrum.
Vi når idag cirka 650 ungdomar med vår ungdomsverksamhet.
Ledare är intresserade föräldrar. Vår ambition med dessa åldersgrupper är att det ska vara roligt att vara med. Vi vill också att verksamheten ska ha en tydlig ambition som vi beskriver i vår verksamhetsplan. Vi stöttar och utbildar ledarna för att underlätta vardagen för ledarna. Vår spelarutbildningsplan ger stöd om vilka övningar som finns och är lämpliga i olika åldrar. Vi är tydliga med hur vi vill att en ledare i vår förening ska uppträda. Allt för att underlätta för ledarna men också för att föräldrar och barn ska känna att de kommer till en trygg, seriös och ambitiös verksamhet som hela tiden vill utvecklas. För att föräldrar och ledare ska komma till tals har vi en aktiv och fungerande ungdomsgrupp som träffas med en regelbundenhet under ledning av vår ungdomsansvarige David Berthelsen.
Vi vet att för många ungdomar stannar deras intresse och ambition här. De har följt sina kamrater under hela eller delar av ungdomsverksamheten. Nu kommer andra intressen in och fotbollen är inte längre lika viktig. Vår önskan är att de då har fått med sig något gått från tiden hos oss bland annat att vi med vårt värdegrundsarbete Hela Spelaren lyckats förmedla vikten av att vara ett positivt föredöme i sin närmiljö.

Akademi
För vissa ungdomar räcker inte detta utan de vill träna mera och se hur långt de kan komma med sin fotboll. Här erbjuder vi då våra pojkar att komma med i vår akademiverksamhet. Här drivs verksamheten inte av föräldratränare utan föreningen ansvarar för tillsättningen av ledare.
Åldersmässigt startar den upp med att vi under vinterhalvåret bjuder in alla pojkar i kommunen i åldrarna 12-13 år till vinterträning. Den startar i oktober och sträcker sig till och med mars. När sedan den egna föreningen startar upp sin verksamhet går pojkarna ofta tillbaka till sina hemföreningar.
Akademin med verksamhet året runt är från 14-19 år. Vi lägger stor vikt vid träning som vi tror är grunden för att utvecklas, precis som i ungdomsverksamheten följer vi en spelarutvecklingsplan. Nivåmässigt så spelar pojkarna i 16-17-årsåldern i division 4 och 18-19 års ålder för närvarande i division 3. Dessa åldrar drivs i aktivt samarbete med Sunnanå SK, exempelvis är lagets namn i div-4 Sunnanå SK/SFF.
Någon motsvarande verksamhet för flickor har vi inte för närvarande. Utgångspunkten har, än så länge, varit att vår gren där vi elitsatsar är pojkar/herrar och vi har sett Morön och Sunnanå som de som elitsatsar på damsidan. Vi har då inte velat konkurrera med de utan i stället anvisat de flickor som vill mer med sitt fotbollsspelande till dessa föreningar.
Vi har också under vintern fått synpunkter där vi upplever kritik mot att vår akademiverksamheten konkurrerar ut ungdomsverksamheten. Att akademiverksamheten skulle vara en utslagning av ungdomar. Vi är övertygade om att så är inte fallet. Vi anser att det är en skyldighet för oss, i en stad som Skellefteå, att se till att det finns en förening där ungdomar som vill välja fotboll och satsa på den kan ges möjlighet till detta – allt annat är en utslagning om något. Vi känner att vi gör det som är rätt. Utmaningen är att göra det ännu bättre. Vi vet att vår verksamhet för närvarande inte är fullt ut perfekt. Vi behöver ta ytterligare steg i kvalitet och vi behöver också nå fler ungdomar.

Vårt värdegrundsprojekt – Hela Spelaren
I Hela Spelaren ska de aktiva i vår förening få ett bredare perspektiv på sitt fotbollsspelande. Vi vill skapa positiva förebilder i Skellefteå. Vi vet att en väldigt liten procent av de som kommer in i vår verksamhet kommer spela elitfotboll. Vi vet också att i princip alla kommer bli vuxna samhällsmedborgare i vår stad. Hela Spelaren skapar en trygg plattform för våra aktiva på deras väg mot en starkare värdegrund och är vårt sätt som förening att bidra med samhällsnytta.

Vi har genomfört en rad olika aktiviteter i Hela Spelaren. Alltifrån föreläsningar och workshops till aktiviteter på äldreboende, läxläsning och musikaler. Senaste större projektet som vi genomförde inom ramarna för Hela Spelaren var projektet ”Match(o)Kultur” – vilket var ett projekt som syftade till att motverka mäns våld mot kvinnor.

Vi genomförde fyra träffar i projektet under 2021. Den första var en Föreläsning med Paulina Bengtsson, om sexuellt våld, samtycke, koppleri, porrindustrin, prostitution, sexism i reklam, samt så fick deltagarna höra delar av hennes egen berättelse. Träff två var en Workshop med Make Equal om maskulinitetsnormer och våld. Den tredje träffen så arrangerades en Workshop med Centrum mot våld i Skellefteå. Där deltagarna djupdök i våldsbegreppet. Den avslutande fjärde träffen var en Killmiddag med Make Equal – vilket är deras koncept med ambitionen att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle.

IMG 20210929 192127 1
Bild från föreläsning i projektet ”MatchoKultur” med Paulina Bengtsson och SFF P17 & Herrlag

Seniorsidan
Långsiktig är vår målsättning att skapa elitfotboll på herrsidan vilket innebär för herrlaget på sikt nå Superettan. I det korta perspektivet är det att vinna division 2 och etablera oss i division 1.
När det gäller damsidan så har vi per dags dato inte uttalat någon liknande målsättning. Damsidan startades upp för tre år sedan med en bas av flickor som kom från Morön BK där de inte längre hade någon plats. För närvarande så är vi ett tydligt breddalternativ på damsidan. Hur vi framgent ska tänka här är något som vi diskuterar i styrelsen. Här söker vi finna en lösning som är den långsiktigt bästa för flick-/damfotbollen i Skellefteå.

Långsiktigt och hållbart
Långsiktigt vill vi också med fotboll stärka regionen (vara en del i att utveckla Skellefteå kommun till en av landets intressantaste idrottsstäder). Här har vi våra arrangemang som vi hoppas attraherar de som redan bor här, men vi upplever också att vi lyckas alltmer få med ungdomar från andra orter och deras föräldrar.Vi vill att vår omgivning ska uppleva att vår verksamhet präglas av professionalism och glädje. Verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt både ekonomiskt, verksamhetsmässigt och med en tydlig värdegrund. Vi ska utveckla arrangemang för att förbättra ekonomi och öka profileringen av föreningen. Skellefteå FF:s verksamhet ska ses som ett positivt föredöme och något man vill efterlikna.
För att vi ska lyckas med detta behöver vi ökat stöd från er alla – privatpersoner och företag. Lyckas vi exempelvis vinna division 2 detta år så kommer våra kostnader för resor och matcher att öka med ca 600 tkr. Pengar som vi helst vill trygga innan detta år är slut. Att skapa en elitförening kräver tålamod och långsiktighet. Vill vi i Skellefteå (en ort som växer kraftigt) ha ett elitlag inom fotbollen och att det ska bli en verklighet måsta alla – fler frivilliga, fler sponsorer, m fl – hjälpas åt. Vi vet vilken organisation och ekonomi som krävs. För att lyckas behöver vi ett aktivt stöd från näringsliv, kommunen och alla ni andra. Tillsammans har vi stora möjligheter att lyckas!

Ni som känner att ni vill vara en del av vår resa är varmt välkomna att höra av er. Det finns små som stora uppgifter att ta sig an.

Varma fotbollshälsningar/

Arne Olofsson-ordförande och Mattias Granström -klubbchef