Skellefteå FFstyrelse

Styrelsen summerar året – framtidstro trots två säsonger av pandemi

postad i: Nyhet 0

Det här är en artikel från vårt fotbollsmagasin. Läs hela magasinet här. 

De två senaste åren har starkt påverkats av pandemin och dess restriktioner. För Skellefteå FF:s styrelse har detta lett till att föreningens ekonomi har varit ett fokusområde under året. För att säkra upp och säkerställa att inga onödiga risker tas.  

– Begränsningar kring åskådarantal, sämre möjligheter att genomföra evenemang, mm, har inneburit stora intäktstapp för oss. Vår tro är dock att vi också i år, trots allt, ska klara att nå ett positivt resultat, säger Arne Olofsson ordförande i Skellefteå FF. 

När det kommer till tävlings- och matchspelet i föreningen har matcher kunnat genomföras i respektive serie men för de flesta av föreningens lag i ett mer komprimerat format på grund av den försenade säsongsstarten. 

– Vissa matcher har ställts in då spelare hos oss eller i motståndarlag varit smittade. Då har vi flyttat fram eller ställt in matcher, säger Arne. 

Föreningen 100 år

I år var det 100 år sedan Skellefteå AIK grundades. Ett firande var planerat i samband med årets Rekordmatch. I och med att Rekordmatchen var tvungen att ställas in, med anledning av de då rådande restriktionerna, så blev det inget uppmärksammade i år. Nu finns planer på att göra något för att fira 100 år nästa år istället. 

Positiva vindar

Tar man en titt på kärnverksamheten, fotboll, så finns det en del positiva saker att ta med från året. 

På Barn- och ungdomssidan växer Skellefteå FF och börjar nu närma sig att vara den näst största ungdomsföreningen i Skellefteå kommun.

– Ser vi till våra äldsta lag har herrlaget avslutat seriespelet mycket starkt. 14 raka matcher utan förlust. Det är halva serien. Mycket imponerande! Under 2022 så ambitionen att vi ska förlänga den sviten. Damlaget, som är inne på sin tredje säsong, fortsätter att utvecklas. Trots en del förluster så blev det den poängmässigt bästa säsongen hittills, säger Arne. 

Bakgrund4 1
Herrlaget avslutade säsongen med 14 raka matcher utan förlust.

Sen tre år tillbaka finns ett samarbete mellan Skellefteå FF:s akademiverksamhet och Sunnanå SK:s herrlag.

– Riktig roligt att vårt P19-lag som vi har tillsammans med Sunnanås herrlag blev bästa Skellefteålag i division 3 med en 4:e plats. Vårt lag i Div-5 som vi också har med Sunnanå vann sin serie och spelar i division 4 nästa år, säger Arne. 

Verksamhetsplaner har tagits fram

Arne Olofsson berättar att styrelsen aktivt har drivit på framtagandet av konkreta verksamhetsplaner för föreningens olika verksamhetsområden – ungdom, akademi och seniora verksamheten. Det är verksamhetsplaner med tydliga utvecklingssteg som ska följas upp. 

– Ser vi inför 2022 så vill vi ytterligare stärka vår organisation allt från styrelse, alla ledare och våra övriga ideella resurser. Vi är tacksamma för att vi har ett starkt och engagerat kansli som är ett viktigt kitt för att hålla ihop allt, säger Arne. 

– Alla resurser är en viktiga pusselbitar i vår föreningsutveckling. För att föreningen ska fortsätta att utvecklas i den takt vi önskar är det mycket viktigt att vi lyckas i vår uppbyggnad av vår totala organisation. Här har rekryteringen av ideella krafter en viktig roll. Om du som läser detta känner att du på något sätt vill vara med på vår resa – hör av dig!

Skellefteå FF:s långsiktiga målsättning är att skapa elitfotboll på herrsidan. Inför säsongen 2022 är ambitionen att förbättra herrlagets resultat från 2021.

– För oss är det också viktigt att allt detta sker utifrån en tydlig värdegrund och med en stabil ekonomi. I dagens samhälle känner vi att idrotten har en viktig roll och att hjälpa till att ge våra ungdomar sunda värderingar och förståelse hur vi bör uppträda mot varandra, säger Arne. 

Skellefteå FF:s sociala projekt heter Hela Spelaren och i det arbetar föreningen strukturerat med värdegrundsfrågor. Verksamheten ska vara en del i att stärka regionen för alla som bor här och skapa en attraktiv och trygg miljö så att fler vill flytta till Skellefteå.

Ekonomi i balans

Arne lyfter vidare vikten av ekonomin för att utveckling ska kunna ske. 

– Ska vår verksamhet vara hållbar över tid är vi också medvetna om att vi alltid behöver arbeta med en ekonomi i balans. De idrottsliga steg som vi önskar ta och de löften vi ger ska vi orka genomföra. Vår kära klubbchef – Mattias Granström har ett motto ” Pacta sunt servanda” vilket betyder att ingångna avtal / löften ska hållas vilket vi försöker leva upp till i stort som smått. Något som exempelvis över tid gett oss ett gott renommé hos spelare som kommit och gått i vår förening.

Ambitionen är att över tid ha en ekonomi i balans så att den idrottsliga ambition alltid står på en solid ekonomisk grund.

Hur ser framtidsplanerna ut?

– Vi vill aktivt arbeta för att förbättra möjligheterna till träning året runt för de ungdomar som vill det. Vi fokuserar tydligt på att stödja och utbilda våra ungdomsledare ytterligare. Ambitionen är också att stärka organisationen kring vår akademi. Vi önskar att vi blir allt mera självförsörjande när det gäller spelare i våra seniorlag.

– Allt är en utmaning och inget ger sig själv. Vissa saker tar längre tid än annat. Viktigt är dock att vi har ett tydligt mål, orkar hålla hårt i kompassen och tar små steg i rätt riktning hela tiden. Vi får inte ge upp för att saker tar tid. Vi får respektera att en hållbar utveckling tar tid.

– Sammanfattningsvis så är vår ambition tydlig att de vi kommer i kontakt med ska uppleva, att vår verksamhet präglas av professionalism och glädje, att vi bedriver vår verksamhet på ett långsiktigt hållbart sätt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, samt att vår verksamhet kan ses som ett positivt föredöme och något man vill efterlikna. 

Har du några avslutande ord?

 – Vi är glada att Skellefteå kommun satsar på föreningslivet och informationen om att vi redan nästa år börjar projekteringen till en ny fullstor bollhall i Skellefteå är extra glädjande. Denna hall är vi övertygade om kommer vara till stor hjälp i utvecklingen av vår förening, säger Arne Olofsson. 

– Till sist vill vi från hjärtat rikta ett stort och varmt tack till herrlagets huvudtränare Matti Kilpelä som efter fyra säsonger lämnar oss och flyttar hem till Finland.

– Matti är en imponerande personlighet – professionell, kunnig med ett starkt och ärligt engagemang. Vi hoppas att Matti känner och förstår att han stark bidragit till utveckling av vår förening. Allt har sin tid och vi har respekt för att Matti nu väljer att finna nya utmaningar i sitt liv. Vi önskar Matti stort lycka till i det han tar sig för. Vi hoppas att vi möts igen, säger Arne.

Skellefteå FFstyrelse

Styrelsen under året har varit: Arne Olofsson /Ordförande, Anders Åström /Vice ordförande (övre högra hörnet), Stina Renström(uppe i mitten) / Sekreterare, Robin Hällsten / Kassör (i mitten i högra raden)), Runar Larsen (nedre högra hörnet) / ledamot och Göran Hallberg (nere i mitten) / Styrelsesuppleant.