Skellefteå Fotbollsförening bedriver en aktiv breddverksamhet i åldrarna 5-14 år för både pojkar och flickor. Verksamheten följer fotbollförbundets spelarutbildningsplan.

Föreningen ska agera som en god ambassadör för fotbollen i regionen vilket bidrar till att fler ungdomslag (pojk, flick och mix) bildas i vårt närområde. Mottot är att så många som möjligt så länge som möjligt ska hålla på med fotboll. I vår ungdomsverksamhet är alla välkomna.

På nedanstående länk hittar du varje lags sida.

Ledare

Vi strävar efter att ha bra och välutbildade ledare i ungdomsverksamheten. Rekrytering sker i huvudsak bland föräldrarna och vi ser gärna ett fortsatt engagemang även efter att det egna barnet slutat inom ungdomsfotbollen. Vi strävar efter jämn könsfördelning och vill därför ha fler kvinnliga ledare i föreningen. Varje ledare som rekryteras erbjuds goda utbildningsmöjligheter. Ledarna får en utbildning i SvFFs Fotbollsportal, vilken ska underlätta arbetet med planering av träningar.

Dessa utbildningar bekostas i huvudsak av föreningen. Eftersom ledarskapet är en ideell syssla kan vi inte ställa krav på varje ledares utbildningsnivå.

Vi har dock ett önskemål att ledarna i respektive åldersgrupp ska ha följande utbildning:

Tränare:

6 – 9 år           Tränarutbildning C

10-11 år          Tränarutbildning B Ungdom

12-13 år          Tränarutbildning B Ungdom

Lagledare:

6 – 9 år           Tränarutbildning C

10-11 år          Tränarutbildning C

12-13 år          Tränarutbildning C

 

Målet är att ha ett team bestående av minst två tränare och en lagledare per lag, föräldratränare eller andra nära knutna till laget.

Målsättningen är sedan att föreningen ska tillhandahålla utbildade tränare när verksamheten övergår till elitsatsning i vår akademi. Dock vill vi gärna behålla föräldrar som assisterande tränare och lagledare. (se önskad utbildningsnivå)

Ledaransvar och uppträdande

Våra välutbildade ungdomsledare ska ha som målsättning att med en kvalificerad verksamhet ge spelarna en gedigen kunskap i ungdomsfotbollens grundstenar.

Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge ungdomarna en positiv livssyn. För att på ett bra sätt leva upp till dessa krav är det viktigt att varje ledare agerar efter följande riktlinjer:

 • På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina spelare.
 • Skapa bra relationer med motståndare och domare.
 • Bära Skellefteå FF:s profilerade kläder vid de tillfällen då man representerar föreningen.
 • Vi säger ord som lyfter!

 

Vidare ska man tänka på följande:

 • Skapa bra föräldrakontakt.
 • Vara positiv och förtroendeingivande.
 • Fortbilda sig – utveckla sig själv.
 • Se och höra alla – upptäcka signaler.
 • Skapa vi-känsla och kamratanda.
 • Bjuda på sig själv.
 • Vara lojal mot föreningen.
 • Först på plats – lämna sist.

Föräldrar

Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete med ungdomsfotbollen. Vi vill ha ett gott samarbete med föräldrarna och strävar efter en öppen dialog. Vår förhoppning är också att föräldrarna ska vara engagerade i sitt barns fotbollsverksamhet och lojalt delta i arrangemang som syftar till att stödja ungdomsverksamheten.

För att på bästa sätt stödja sitt barn inom fotbollen vill vi att föräldrar tänker på följande:

 1. Se alltid till att ditt barn kommer i tid till träning och matcher samt att de alltid har rätt utrustning med. Lär barnen rätt hygien efter träning och match. Lär också barnen rätt kosthållning.
 2. Följ så ofta som möjligt ditt barn till träning och match, men tvinga dem inte.
 3. Hjälp gärna föreningen med de små tjänster som de ber dig om, t.ex. bilkörning, försäljningar m.m. Stöd vår verksamhet genom familjemedlemskap.
 4. Låt föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under match och träning. Din inblandning kan verka förvirrande för barnet.
 5. Ta del av den information som kommer från föreningen i form av nyheter på laget.se, lappar, klubbtidning mm.
 6. Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte utan ge positiv och vägledande kritik. Uppmuntra alla spelarna i matchen – inte bara ditt eget barn. Låt barnet och du själv ha roligt tillsammans med ledarna i vår ungdomsverksamhet.
 7. Fråga om matchen var spännande och rolig – inte bara om resultatet.
 8. Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll – inte du.
 9. Se domaren som en vägledare. Kritisera inte hans/hennes beslut.
 10. Frågor, kritik eller krav på förändring tas upp i första hand med ledare för aktuellt lag (på annan tid än när laget har match eller träning). I andra hand till ungdomsansvarig.

Spelare

Ansvar och uppträdande

Följande punkter skall spelarna beakta:

 • Respektera ledare, kompisar, motståndare och domare.
 • Använda ett vårdat språk.
 • Se till att det råder kamratanda, mobbning/psykning tolereras ej.
 • Lämna återbud då man ej kan medverka i träning eller match.
 • Att droger och idrott ej hör ihop.
 • Uppträda på ett positivt sätt med stort hjärta för fotboll och klubben.
 • Ställa upp på olika arrangemang som föreningen ordnar.
 • Vi säger ord som lyfter!

Rekrytering

Vid all talangrekrytering ska vi se till den enskilde spelarens bästa utvecklingsmöjligheter. Det innebär att diskussion alltid ska föras tillsammans med moderklubb, spelare och föräldrar för att på så sätt betona spelarens bästa. Någon värvning får inte förekomma i ungdomsfotbollen 6-13 år. Vill någon, som redan tillhör annan klubb, prova på att träna med Skellefteå FF skall kontakt tas med moderklubben och föräldrar för att inga oklarheter ska uppstå.