Skellefteå FF vill att bygdens ungdomar ska ha bra förutsättningar att växa som individer, känna trygghet och ha förståelse för sina medmänniskor. Därför lägger vi fokus på HELA SPELAREN.

HELA SPELAREN
HELA SPELAREN är ett projekt med många syften. Ett av huvudsyftena är att vi i Skellefteå FF vill bidra till att uppfostra goda samhällsmedborgare, inte bara duktiga fotbollsspelare.

Vi pratar om etik och moral. Vi pratar drogfrihet. Vi pratar om vad integration är, hur viktig den är, och hur just jag kan bidra. Vi pratar om hur vi motverkar mobbing och istället stöttar samt inkluderar varandra, Vi pratar om värdet av ett liv oavsett ålder, kön, etnicitet, kultur, eller sexuell läggning. Vi pratar om att ledarskap smittar av sig, och vad det innebär att vara en bra förebild.

Alla är lika. Men också olika.

SKELLEFTEÅ FF – FOTBOLL OCH FRAMTID
Vi tror att Skellefteå FF kan bli bättre på fotbollsplanen samtidigt som vi jobbar för ett bättre Skellefteå med ökad tolerans, optimism och trygghet. HELA SPELAREN tar den ansatsen.

Kontakta oss för mer information. Vänligen,

Jacob Stephenson / SKELLEFTEÅ FF

076-213 37 23
jacob.stephenson@skellefteaff.se

Stort tack till våra samarbetspartners

Det är våra sponsorer som ser till att vi kan driva vidare det sociala projektet Hela Spelaren! Tack till Skellefteå Kraft, Diös, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Norran, Magnolia Bostad, Skelleftebränslen, Martinsons.