Behandling av personuppgifter

Skellefteå FF har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi värnar om den enskilde individens integritet och rättigheter. Vi följer de regelverk och lagar som finns inom EU och Sverige för hantering av personuppgifter. För oss är det viktigt att behandla personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt då vi värnar om det förtroende som vi har. Självklart har vi uppdaterat vår integritetspolicy i samband med att GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018.

Skellefteå FF tar in personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner. Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Läs mer om vår integritetspolicy

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter eller läsa vår integritetspolicy i sin helhet är det möjligt genom dokumenten som finns tillgängliga längst ner på sidan.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en arbetsbok för föreningar att jobba efter som stöd för hur personuppgifter ska hanteras inom föreningen. Denna arbetsbok har kanslipersonal och styrelse arbetat med för att kartlägga och ta fram tydliga rutiner för hur personuppgifter hanteras.
Riksidrottsförbundet (RF) har även tagit fram olika mallar för föreningar att ha som stöd i arbetet med personuppgifter. Det är de mallarna som vi utgår ifrån i vår hantering av personuppgifter.

Skellefteå FF integritetspolicy

GDPR arbetsbok Skellefteå FF

Formular-for-begar-av-registerutdrag­_Skellefteå FF

Registerforteckning Skellefteå FF