Värdegrund

”Vår värdegrund bygger på alla människors lika värde. Med mod, passion & omsorg vill vi skapa positiva förebilder i vår förening och i Skellefteå.”

Värdegrunden är vår förenings ryggrad.

Vi tror på alla människors lika värde och att vi tillsammans kan göra skillnad för våra medmänniskor.

Våra värdeord är mod, passion & omsorg. De ska genomsyra hela vår förenings verksamhet.

Vision

”Tillsammans mot toppen.”

Visionen är föreningens riktning.

Toppen är vår spets och nästa destination. Det är något som går att definiera samtidigt som det alltid finns en ny topp att bestiga.

Tillsammans representerar alla föreningens intressenter. Från spelare och publik till media och sponsorer. Tillsammans står för vår bredd och på vilket sätt vi vill resa mot nästa destination.

Visionen är oändlig och applicerbar på föreningens alla verksamhetsområden. ”Mot Toppen” symboliserar en rörelse med energi. Att ständigt lära och utvecklas för att nå så högt det bara går inom föreningens samtliga verksamhetsområden.

Mission

”Med fotboll stärka regionen.”

Missionen är föreningens syfte.

Fotboll är föreningens verktyg för att åstadkomma förändring, utveckling och framgång i vår region.
Stärka genom sportslig framgång, socialt ansvarstagande, innovativa evenemang och starka samarbeten i regionen.
Regionen är vår arena, platsen där vi verkar samt vinner och förlorar. En stark omgivning, även bortom det sportsliga, är en förutsättning för förenings utveckling och framgång.

Föreningen ska vara mer än en fotbollsklubb.