Vår Vision – Det vill säga vart föreningen vill: ”TILLSAMMANS MOT TOPPEN”

TOPPEN ÄR VÅR SPETS, OCH NÄSTA DESTINATION, DET ÄR EN PLATS SOM GÅR ATT DEFINIERA, SAMTIDIGT FINNS ALLTID EN NY TOPP ATT BESTIGA.
TILLSAMMANS REPRESENTERAR ALLA FÖRENINGENS INTRESSENTER FRÅN SPELARE, PUBLIK TILL MEDIA OCH SPONSORER.TILLSAMMANS STÅR FÖR VÅR BREDD, OCH PÅ SÄTTET VI VILL RESA MOT NÄSTA DESTINATION.

Visionen är oändlig och applicerbar på föreningens alla verksamhetsområden. “Mot Toppen” visualiserar och skapar en rörelse med energi, att ständigt lära och utvecklas för att nå så högt det bara går inom föreningens samtliga verksamhetsområden. Visionen är inte att förväxla med målsättningar.

Vår Mission – Syftet med föreningen – ”MED FOTBOLL STÄRKA REGIONEN”
FOTBOLL ÄR FÖRENINGENS VERKTYG FÖR ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING, UTVECKLING OCH FRAMGÅNG.
STÄRKA FRAMFÖR ALLT GENOM SPORTSLIG FRAMGÅNG, UTVECKLING AV TALANGER OCH SOCIALA AKTIVITETER ÖVER HELA REGIONEN SAMT KONTINUERLIG OMVÅRD AV VÅRA RELATIONER.
REGIONEN ÄR VÅR ARENA, PLATSEN DÄR VI VERKAR, VINNER OCH FÖRLORAR. EN STARK OMGIVNING,ÄVEN BORTOM DET SPORTSLIGA ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FÖRENINGENS UTVECKLING OCH FRAMGÅNG

FÖRENINGEN SKALL VARA MER MER ÄN EN FOTBOLLSKLUBB