Integration

Integration är en naturlig del av vårt projekt. Ungdomarna i vår verksamhet kommer från olika bakgrunder precis som i resten av Skellefteå. En del är födda i ett annat land, en del har föräldrar som är det, medan andra inte har det.

Fotboll är en aktivitet som traditionellt lockar ungdomar från olika bakgrunder i större utsträckning än andra fritidsaktiviteter. Det är tydligt i vår verksamhet. Vi har spelare som ännu inte har permanent uppehållstillstånd i Sverige och som vi inte vet om de kommer att få stanna hos oss. Alla våra träningar och samlingar är en naturlig mötesplats för ungdomar oavsett födelseland och nationalitet. I grupperna jobbar vi med att vara en god kamrat, att få vara den man är, och att respektera alla oavsett bakgrund och livsval.

Integration är ingenting som blir till i separata grupper utan måste vara en del i det vardagliga arbetet. I Hela Spelaren sker integrationen varje dag i varje möte och det är så vi tror att integration behöver gå till för att vara framgångsrik.

Mål

  • blablba bla
  • bblablabla
  • blablaba.

Aktiviteter

Flera av våra aktiviteter i projektet är träffar där människor från olika länder, kulturer och bakgrund möts och umgås med varandra. Vi vill att våra deltagare får möjlighet att träffas och lära känna varandra i sammanhang som inte hade varit möjligt utan Hela Spelaren. Några av våra aktiviteter går ut på att våra deltagare håller i en aktivitet, organiserar eller löser ett problem tillsammans. Just att arbeta tillsammans tror vi främjar vi-känslan och bidrar till en mer inkluderande gruppdynamik. Genom vår aktiviteter når vi också ut till olika delar av samhället och skapar möten som annars inte hade ägt rum.

Aktiviteter inom området integration

  • Samhällsinsatsen
  • Vinterkicken
  • NET
  • Gruppdiskussioner