ENKÄT: Skellefteås politiker säger sitt om större bollhall: ”Kondition kan tränas utan hall”

postad i: Futsal, Nyhet 0

Fotbollsföreningarna i Skellefteå är överens. Det behövs en fullstor bollhall till fotbollen för att råda bot på kapacitetsbristen som finns under de många snöiga månaderna.

Av den anledningen bestämde vi oss för att ställa några frågor till politiker i Skellefteå, samt personer i fotbollens referensgrupp. Svaren var tudelade, där somliga tyckte att det inte alls behövdes en fullstor hall i Skellefteå, medan andra insåg det faktum att fotbollen är Skellefteås överlägset största sport och således behöver förutsättningar därefter.

Som nedan följer kommer enkätsvaren:

Andreas Löwenhöök, oppositionsråd M

 1. På vilket sätt bidrar fotbollen till samhället enligt dig?

Fotbollen är likt övriga idrotter viktiga ur flera aspekter för samhället. Dels för att skapa en fysisk aktivitet för i första hand barn och ungdomar, samt även för att stärka integrationen i samhället där människor möts från olika områden och med olika bakgrund. Föreningslivet är en viktig skyddsfaktor för våra barn och unga under deras uppväxt.

 1. Vad tycker du om förutsättningarna för att spela fotboll i Skellefteå?

Förutsättningarna för fotbollen har förbättrats över tid med tillkomsten av fler konstgräsplaner och i samband med byggnationen av Electrolux Home Arena. Trots detta så är det utmanande att skapa tillräckligt med träningsmöjligheter under framförallt inledningen av fotbollssäsongen.

 1. Vad tänker du om att ungdomslag i Skellefteå inte har möjlighet att träna fotboll under det långa vinterhalvåret? 

Under den tid som idrotten bedrivs som en breddidrott för barn och ungdomar där målsättningen är att skapa aktivitet och bibehålla så många spelare som möjligt i verksamheten anser vi inte att träningsmöjligheter för denna grupp är prioriterade när det inte är säsong. Utanför den gruppen är möjligheten att hålla på med fler idrotter och kanske kunna kombinera med en vinteridrott viktigare.

 När man inlett en elitsatsning i de senare ungdomsåren så vill vi kunna skapa möjlighet även för dem att kunna få träningstider. Den gruppen kommer tidigt i vår prioritering av tider tillsammans med våra herr- och damelitlag och ska därför kunna få bra träningsmöjligheter även vintertid.

 1. 1000 personer i Skellefteå skrev på för en fullstor bollhall i Skellefteå i samband med Rekordmatchen, hur blir deras röst hörd i den här frågan?

Det är viktigt att vi politiker tar del av de önskemålen och att ni som företrädare för fotbollen påtalar detta – som ni gör på bland annat detta sätt. Det anser vi är ett tydligt sätt att föra fram deras åsikt så att vi får ta det med oss för kommande prioriteringar.

 1. Vårt förslag är en fullstor bollhall för att öka kapaciteten. Vad har ni för lösning på problemet?

Skellefteå kommun är inne i och står inför stora investeringar kommande åren. Därför kommer det att vara utmanande att prioritera en fullstor bollhall – likväl som det kan var svårt att kunna prioritera andra satsningar på idrottsanläggningar som också är efterfrågat.

Vi kommer däremot inte att släppa frågan utan ha den med i diskussionen kring prioriteringarna kommande år då vi förstår behovet av det.

 

Lorents Burman, Kommunstyrelsens ordförande S

 1. På vilket sätt bidrar fotbollen till samhället enligt dig? 

Fotbollen och då inte minst ungdomsfotbollen fyller många samhällsbehov för barn och unga. Sporten ger kamratskap, social gemenskap och inte minst ett värdegrunds ansvar med hänsyn mellan barn och ungdomar i en viktig ålder av sin uppväxt. 

 1. Vad tycker du om förutsättningarna för att spela fotboll i Skellefteå? 

Möjligheterna är relativt goda utifrån att det finns förutsättningar till fotbollsspelande i hela kommunen. Sedan finns det naturligtvis utmaningar hur exempelvis tillgängligheten varierar beroende på efterfrågan av tider vid vissa anläggningar. 

 1. Vad tänker du om att ungdomslag i Skellefteå inte har möjlighet att träna fotboll under det långa vinterhalvåret? 

Förutsättningen att alla fotbollslag har tillgång inomhusträning vintertid är en svår utmaning. Vintersporter har liknande utmaningar under sommarhalvåret.

 1. 1000 personer i Skellefteå skrev på för en fullstor bollhall i Skellefteå i samband med Rekordmatchen, hur blir deras röst hörd i den här frågan?

Kultur och Fritidsnämnden är den nämnd som har att hantera föreningarnas olika önskemål. 

 1. Vårt förslag är en fullstor bollhall för att öka kapaciteten. Vad har ni för lösning på problemet?

I dagsläget finns det inte avsatt några medel till en ny inomhusarena för fotboll. En sådan anläggning är en relativ omfattande ekonomisk investering. Alla frågor som berör behov och prioriteringar för idrottsanläggningar ansvarar Kultur och Fritidsnämnden för.

 

Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet Skellefteå

 1. På vilket sätt bidrar fotbollen till samhället enligt dig? 

Fotboll ger motion och bidrar till gemenskap och ansvarstagande.

 1. Vad tycker du om förutsättningarna för att spela fotboll i Skellefteå? 

Det finns många fotbollsföreningar som tar hand om våra ungdomar, juniorer och seniorer.

 1. Vad tänker du om att ungdomslag i Skellefteå inte har möjlighet att träna fotboll under det långa vinterhalvåret? 

Att träna fotboll på vintern är möjligt i idrottshallar och kondition går att träna även utan bollhall.

 1. 1000 personer i Skellefteå skrev på för en fullstor bollhall i Skellefteå i samband med Rekordmatchen, hur blir deras röst hörd i den här frågan?

Jag antar att de påskrivna listorna har lämnats till någon i beslutsfattning i kommunal eller privat verksamhet.

 1. Vårt förslag är en fullstor bollhall för att öka kapaciteten. Vad har ni för lösning på problemet?

Kommunens  ekonomiska resurser är begränsade. Kan näringslivet bidra med något?

 

Joakim Wallström

 

Joakim Wallström, fritidsnämndens ordförande V

 1. På vilket sätt bidrar fotbollen till samhället enligt dig?

Fotboll är den överlägset största idrotten i världen och idrott i sig kan betyda väldigt mycket för samhället. Gemenskap, meningsfull fritid, integration, rörelse mm. Fotbollen är även en förhållandevis ”billig” idrott, vilket underlättar ett högt deltagande.

 1. Vad tycker du om förutsättningarna för att spela fotboll i Skellefteå?

Med tanke på konstgräsutbyggnaden och de många naturgräsplanerna finns det relativt goda förutsättningar. Vi har även två hallar som kan användas för träning under vintersäsong. Med det sagt skulle jag naturligtvis önska en fullstor hall av något slag, något som jag även arbetar för.

 1. Vad tänker du om att ungdomslag i Skellefteå inte har möjlighet att träna fotboll under det långa vinterhalvåret?

Personligen tycker jag det är lite både och. För det första tycker jag det vore olyckligt ifall allt fler barn specialiserade sig för tidigt på endast en idrott. Å andra sidan tycker jag att alla borde få hålla på med just deras idrottsintresse (under rimliga förutsättningar). Dessutom spelar en hel del barn och unga fotboll i och med futsal under inomhusperioden. Dock är det bekymmersamt att äldre barn och ungdomar nästan blir helt utan ”riktig” fotboll under vinterperioden.

 1. 1000 personer i Skellefteå skrev på för en fullstor bollhall i Skellefteå i samband med Rekordmatchen, hur blir deras röst hörd i den här frågan?

Det här var en knepig fråga. Kan bara säga att jag personligen, återigen, bär med mig deras önskan i mitt politiska arbete. Att jag även fortsättningsvis kommer att, tillsammans med fotbollen själva, arbeta för ett förverkligande av en fullstor hall av något slag.

 1. Vårt förslag är en fullstor bollhall för att öka kapaciteten. Vad har ni för lösning på problemet?

Förutom mer utrymme (en ny hall som även jag önskar), skulle fotbollen själva kunna prioritera ungdomslagen istället för lag som inte har någon större elitambition. Förstår att FF, MBK och Sunnanå (kanske något till lag) har vissa äldre lag som behöver.

Lennart “Knubba” Enmark, fotbollens referensgrupp

 1. På vilket sätt bidrar fotbollen till samhället enligt dig?

Om man ser till antalet aktiva inom idrottsrörelsen så är fotbollen den största enskilda idrotten med en väldigt jämn fördelning av kvinnor och män. Att vara med i fotbollsrörelsen från unga år gör att man får en bra förståelse för gemenskap, samarbete, respekt för andra och får lära sig hur mycket det ideella föreningslivet betyder för samhället

 1. Vad tycker du om förutsättningarna för att spela fotboll i Skellefteå?

Ser man på hur träning och seriespel bedrivs så måste man tyvärr konstatera att under försäsong (januari – Mars/april/maj beroende på serienivå) har varken seniorer eller ungdomar chansen att bedriva den träning som behövs på respektive nivå. Och då ska vi inte ens nämna vad som skulle krävas om vi fick fler ”elitlag” i de högsta serierna. Däremot när gräsplanerna blir brukbara i Juni och alla byaföreningar kan träna på sina orter, så finns det förutsättningar för den mesta träningen och matchandet.

 1. Vad tänker du om att ungdomslag i Skellefteå inte har möjlighet att träna fotboll under det långa vinterhalvåret?

Det är helt bedrövligt, det skulle betyda enormt mycket för utvecklingen om dom kunde få möjligheten att utöva sin sport, som det är i dag är det massor av ungdomar som inte får bedriva sin idrott p.g.a. det saknas hallar.

 1. 1000 personer i Skellefteå skrev på för en fullstor bollhall i Skellefteå i samband med Rekordmatchen, hur blir deras röst hörd i den här frågan?

Det verkar inte alls ha någon betydelse för dom som ”bestämmer”.

 1. Vårt förslag är en fullstor bollhall för att öka kapaciteten. Vad har ni för lösning på problemet?

Jag håller med, en fullstor hall krävs, sen ska den även att gå att dela upp i mindre planer så att fler lag kan träna samtidigt.

 

FAKTA

Betydelse av en bollhall

”Fotbollsföreningarna i Skellefteå är överens. Det behövs en fullstor bollhall till fotbollen för att råda bot på kapacitetsbristen som finns under de många snöiga månaderna.  

Fotbollen besitter en enorm kraft att påverka, förena och skapa meningsfulla sammanhang för människor. I Skellefteå är det nästintill jämt fördelad bland utövarna 45 procent kvinnor respektive 55 procent män. Det är den idrott som möter upp absolut flest pojkar med utländskt bakgrund och det görs insatser för att fler flickor med utländskt bakgrund ska finna föreningslivet. Lägg därtill att fotbollen är en av de billigaste idrotterna och mest lättillgänglig då det finns många föreningar i både byarna och i stan. Det är den absolut största idrotten i Skellefteå med över 4000 utövare från bredd till elit.

Fotbollen har dock ett problem. Det finns för lite ytor under för stor del av året som gör att varken ungdoms-, bredd- eller elitverksamhet får tillräckligt med träningstider. Det är oroväckande för det innebär att verksamheten inte kan bedrivas ordentligt och har svårt att utvecklas. Det är dags att satsa på fotbollen. 

Lösningen är egentligen inte så komplicerad. Det är en fullstor bollhall som behövs. På så sätt bygger vi bort det dilemma som finns idag.

Vi ställde några frågor om det här till de fyra största partierna i Skellefteå. Svaren kan du läsa här intill. Vi tycker inte att en del av de argument som politikerna använder sig av håller. Några lyfter att det är viktigare för unga att kunna hålla på med fler idrotter om de vill det. Någon nämner vinter- och sommaridrotter. Men det finns inte på samma sätt längre. För det har de förtroendevalda själva byggt bort. Missförstå oss rätt. Vi tycker det är fantastiskt att det satsats på idrotten, då vi verkligen ser samhällsnyttan som den bidrar med. Men nu är det dags att satsa på fotbollen. 

En nybyggd friidrottshall, Florahallen, gör att friidrottarna kan köra året om oavsett väder och temperatur. I och med Balderhallens färdigställande så fick inomhusidrotter som innebandy, volleyboll och cheerleading ytterligare kapacitet och långt fler lag har möjlighet att börja sin försäsong tidigare. Går vi ännu längre tillbaka så har det byggts ishallar för att öka möjligheten för ishockeyn och konståkningen att träna oftare och under större delar av året. Numera sparas till och med snö över sommaren för att kunna läggas ut på hösten för att förlänga längdskidåkarnas säsong. Helt rätt tycker vi, men det är dags att satsa på fotbollen. 

Det ser inte längre ut så att “vinteridrotterna” kör igång när snön och kylan kommer. Nu har de möjlighet att köra igång långt tidigare för de barn och ungdomar som brinner för deras idrott. Det är den möjligheten vi också vill ha. Tyvärr finns den inte idag. För många ungdomslag i fotboll krymper säsongen allt mer. Med start i mitten av april och slut i mitten av september innebär det en säsong på 5 månader. Med en månads uppehåll mitt i sommaren blir det 4 månader. Det finns ingen annan sport som har så kort säsong. 

Ett annat argument som vi vill bemöta är att fotbollen ryms i idrottshallar. Det stämmer inte. Fotbollslag får endast tillgång till idrottshallarna om de är med i futsalserien, vilket är en annan idrott. 

Ingen som är insatt kan hävda att det inte behövs en fullstor fotbollshall i Skellefteå. Det är dags att satsa på fotbollen.”