Samhällsinsats genom Hela Spelaren

postad i: Nyhet, Ungdom 0

Det här en ett reportage från vårt fotbollsmagasin läs hela magasinet här.

Förra året anordnades en musikal i Skellefteå FF:s sociala projekt Hela Spelaren. I den var ungdomarna själva med och skrev manuset. Årets våraktivitet i Hela Spelaren är “Samhällsinsatsen”. Samhällsinsatsen består egentligen av tre olika aktiviteter. Läxläsning på Norrhammarskolans mellanstadie, aktivitet på Regnbågens äldreboende och trygghetsnärvaro på stan på fredagskvällar.

— Tanken är att dessa konkreta, handfasta handlingar ska göra så att vi pratar ännu mer värdegrundsfrågor i vår förening och i vår akademi, säger Jacob Stephenson, vikarierande projektledare i Skellefteå FF.

— I föreningen har vi ett mål för året när det kommer till vårt värdegrundsarbete, säger värdegrundsansvarig Stefan Hultman. Att alla i föreningen ska känna till våra värdeord och vår värdegrund.

De som huvudsakligen är involverade i Samhällsinsatsen är de tre akademilagen U16, U17 och U19. Men även herrlaget deltar vid vissa träffar, precis som styrelsen och kanslipersonal.

— Vi blir fler och fler i föreningen som brinner för värdegrunds- och sociala frågor vilket känns jättekul, säger Stefan Hultman.

Läxläsning på Norrhammar

Hela Spelaren är ett projekt som startades för att utveckla Skellefteå FF:s akademispelare utanför fotbollsplanen. Tanken är att om du utvecklas som person, så utvecklas du även som fotbollsspelare. Ambitionen är att det i längden ska sprida sig till fler ungdomar i Skellefteå även de som inte finns i Skellefteå FF:s organisation.

Under 2019 arbetar man med tre huvudsakliga fokusområden i Hela Spelaren. Integration, värdegrundsfrågor och ledarskapsutveckling. Aktiviterna i Samhällsinsatsen går främst under kategorin värdegrundsfrågor, men även ledarskapsutveckling.

— På de här träffarna får killarna träna på att vara ledare. Är du och läser läxa med någon på mellanstadiet eller håller i aktiviteter i en galleria mitt i stan, får du automatiskt träna på det, säger Jacob Stephenson.

— Och jag måste säga att jag är imponerad av killarna. Ta en som Morgan Burman till exempel i vårt U17-lag. Det är en kille jag inte haft så mycket att göra med tidigare. När vi var på första träffen på äldreboendet, så glider han in och håller ett sittgympapass med ett tiotal boende som han inte gjort något annat i livet, berättar Jacob Stephenson.  

Besök på äldreboende

Varför just det här aktiviteterna?

— En del av vår värdegrund är att vi vill skapa positiva förebilder i Skellefteå, säger Stefan Hultman. Så aktiviteterna är anpassade för att göra en insats för vår stad.

Vi skickade ut ett antal mail till olika aktörer och bokade sedan möten. Av äldreomsorgen fick vi höra att det fanns ett önskemål från anhöriga om fler aktiviteter. När vi träffade fältarbetarna berättade de att det är mycket lugnare i gallerian Vintergatan om det är någon form av aktivitet där, säger Jacob Stephenson.

— Och läxläsning är alltid efterfrågat på skolor, säger Stefan Hultman.

— Sen en minst lika viktig sak är ju ställningstagandet. Att det är viktigt hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Att vi bryr oss om och faktiskt agerar för vår bygd. Kan vi på köpet göra den minsta lilla skillnad i någons varddag, är vi nöjda, säger Stefan Hultman.

Samhällsinsatsen är ett omfattande projekt. Sammanlagt består det av över 50 olika typer av träffar. Då ingår de introduktionsträffar som de olika aktörerna Skellefteå FF:s samarbetar med har hållit för de deltagande ungdomarna, samt föräldra-, ledar- och spelarträffar.

— All respons hittills har varit positiv. Från föräldrar, spelare, ledare, äldreboende, Norrhammarskolan, Vintergatan, fältarbetarna, skolelever, boende på äldreboende, lärare, folk på stan, säger Stefan Hultman. Även politiker som jag varit i kontakt med tycker att det här en jättebra grej.

— Det känns som att det är mycket på gång i Skellefteå när de kommer till de här frågorna. Det bubblar lite. Vi har sett en ökning av narkotikaanvändningen bland ungdomar och att det är mer oroligt på stan, säger Stefan Hultman.

— Vi ser att den psykiska ohälsa stiger, framtidstron sjunker och allt färre unga har en vuxen de känner att de kan prata med. Var bollas värderingar och frågor om etik och moral idag? Där tror jag att idrottsföreningar har en jättemöjlighet att göra verklig skillnad, säger Jacob Stephenson.

Trygghetnärvaro på Vintergatan.

Om Samhällsinsatsen blir ett återkommande inslag på våren i Skellefteå är inte bestämt i dagsläget.

— Vår förhoppning är att det ska bli det, men att fler aktörer ska engagera sig så att aktiviteterna blir fler, bättre och mer meningsfulla, säger Stefan Hultman.

FAKTARUTA

Skellefteå FF:s värdegrund

”Vår värdegrund bygger på alla människors lika värde. Med mod, passion & omsorg vill vi skapa positiva förebilder i vår förening och i Skellefteå.”

Värdeord

Mod, passion och omsorg.

Samhällsinsatsen i tre delar

U19 – Skellefteå FF:are på stan

Skellefteå FF:s U19-lag anordnar olika aktiviteter i gallerian Vintergatan under fredagar nu i vår. Tävla i en trekamp, var med i en TV-spelsutmaning eller spela rundpingis. De vandrar även på stan och besöker 51:ans fritidsgård.

U17 – Besök på äldreboende

Vårt U17-lag besöker äldreboendet Regnbågen på Anderstorp. Där håller de i olika aktiviteter som bland annat sittgymnastik och bordspel.

U16 – Läxläsning